Regulamin Usługi „5 miejsc dla Ciebie” realizowanej w serwisie Bliskopoznania.pl

5 miejsc dla CiebieRegulamin określa ogólne warunki i zasady realizacji płatnej Usługi „5 miejsc dla Ciebie” oraz sposób sprzedaży realizowanej przez firmę 8zero Sp. z o.o. w serwisie Bliskopoznania.pl zwanym dalej Serwisem.

Definicje

Regulamin – definiuje niniejszy regulamin.
Usługa „5 miejsc dla Ciebie” – definiuje treści udostępniane Klientom Serwisu po dokonaniu płatności online, które są odpowiedzią na zapytania uwzględnione w Formularzu. Usługa „5 miejsc dla Ciebie” oznacza usługę płatną zawartą pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą na zasadach określonych w Regulaminie.
Formularz – definiuje formularz dostępny dla Klienta Usługi „5 miejsc dla Ciebie” wypełniany przez Klienta po dokonaniu płatności online.
Serwis – definiuje stronę internetową Sprzedawcy: bliskopoznania.pl
Kod dostępu – definiuje nieuporządkowany ciąg znaków (litery i cyfry) wykorzystany w celu zabezpieczenia Usługi „5 miejsc dla Ciebie”.
Usługa płatności online – definiuje sposób płatności i dostępu do Usługi „5 miejsc dla Ciebie”, gdzie płatność realizowana jest przelewem bankowym.
Sprzedawca – definiuje operatora Serwisu firmę 8zero Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy 60-382, ul. Bułgarska 126c/7, KRS: 0000478371 (Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS).
Klient – usługobiorca Usługi „5 miejsc dla Ciebie”.
Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą między Sprzedawcą, a Klientem na zasadach określonych w Regulaminie.

Zamówienia Usługi „5 miejsc dla Ciebie”

 1. Usługa „5 miejsc dla Ciebie”, to rekomendowana dla Klienta, przygotowana przez Sprzedawcę lista miejsc i osiedli mieszkalnych zlokalizowanych w okolicy Poznania. Lista zawiera miejsca do zamieszkania, takie jak miejscowości, gminy, dzielnice miast, i osiedla mieszkalne wybrane przez Sprzedawcę na podstawie danych dostarczonych przez Klienta w Formularzu. Lista zawiera opisy rekomendowanych miejsc i osiedli i może zawierać zdjęcia, grafiki, mapy. Sprzedawca na życzenie Klienta zobowiązuje się za pośrednictwem poczty elektronicznej odpowiedzieć, zgodnie z posiadaną wiedzą, na pytania dotyczące rekomendowanych miejsc i osiedli.
 2. Klient może składać zamówienie Usługi „5 miejsc dla Ciebie” przez wszystkie dni tygodnia o dowolnej porze. Jeżeli z przyczyn technicznych lub losowych złożenie zamówienia przez Formularz nie jest możliwe dostęp do Usługi „5 miejsc dla Ciebie” wymaga kontaktu ze Sprzedawcą przez adres e-mail: kontakt@bliskopoznania.pl. Proces realizacji zamówienia Usługi „5 miejsc dla Ciebie” w Serwisie odbywa się w sposób automatyczny z wykorzystaniem płatności przelewem bankowym z wykorzystaniem serwisu Dotpay.pl.
 3. Klient składający zamówienie przelewem bankowym za pośrednictwem Serwisu, realizuje zamówienie wybierając Usługę „5 miejsc dla Ciebie”. Dodanie Usługi „5 miejsc dla Ciebie” do zamówienia następuje przez kliknięcie przycisku Kup kod. Klient zostaje przeniesiony do strony wyboru banku, gdzie może dokonać płatności za Kod dostępu do Usługi „5 miejsc dla Ciebie”. Niezbędne informacje kluczowe do zakupu Usługi „5 miejsc dla Ciebie” są dostępne przed złożeniem zamówienia. Po wykonaniu przelewu bankowego Klientowi automatycznie generowany jest Kod dostępu do Usługi „5 miejsc dla Ciebie”. Ten sam Kod dostępu zostaje wysłany na adres e-mail Klienta, który podał w trakcie realizacji płatności bankowej.
 4. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje w momencie zakupu Kodu dostępu do Usługi „5 miejsc dla Ciebie”.
 5. Termin realizacji Usługi „5 miejsc dla Ciebie” przez Sprzedawcę wynosi maksymalnie 48 godzin. Jeżeli podane przez Klienta w Formularzu informacje będą niewystarczające do przygotowania listy rekomendowanych miejsc i osiedli, Sprzedający może dopytać Klienta o szczegóły za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w rozmowie telefonicznej. Czas potrzebny na uzyskanie dodatkowych szczegółów wydłuża podstawowy termin 48 godzin przeznaczony na odpowiedź o czas, który upłynął w związku z oczekiwaniem na odpowiedź od Klienta. Po przygotowaniu listy rekomendowanych miejsc i osiedli Klient otrzyma wiadomość e-mail na adres podany w Formularzu zawierającą dane dostępowe (adres, login, hasło) do strony internetowej zawierającej treść z rekomendowanymi miejscami lub osiedlami.
 6. Lista rekomendowanych miejsc lub osiedli jest przygotowana na podstawie aktualnej wiedzy Sprzedawcy o miejscach i osiedlach mieszkaniowych zlokalizowanych w okolicy Poznania. Sprzedawca deklaruje, że przygotowana lista, a w szczególności treść i zdjęcia, będą jak najlepiej pasować do preferencji Klienta określonych na podstawie danych zawartych w Formularzu.
 7. Sprzedawca nie przedstawia listy rekomendowanych miejsc i osiedli na podstawie kryteriów technicznych dotyczących zastosowanych materiałów i technologii budowy osiedli i budynków mieszkalnych. Sprzedawca nie odpowiada na pytania klientów dotyczące zastosowanych materiałów i technologii budowy, chyba że sam uzna iż pewne rozwiązania technologiczne i zastosowane materiały w sposób szczególny wyróżniają rekomendowane osiedle.
 8. Jeżeli Sprzedawca stwierdzi, że na podstawie danych podanych przez Klienta w Formularzu, pomimo uzyskania od Klienta dodatkowych informacji, nie jest w stanie udzielić Klientowi pełnej odpowiedzi w formie listy rekomendowanych miejsc lub osiedli mieszkalnych, Sprzedawca zwróci Klientowi przelewem bankowym kwotę płatności dokonanej online za Usługę „5 miejsc dla Ciebie” pomniejszoną o 5% tytułem rekompensaty za koszty i prowizje poniesione na obsługę płatności.
 9. Sprzedawca ma prawo do prezentowania reklam w formie graficznej, tekstowej oraz filmów reklamowych w treści listy rekomendowanych miejsc i osiedli.
 10. Sprzedawca wykorzystuje w Serwisie mechanizm Cookies. Polityka dotycząca plików cookies została wyjaśniona w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie: https://bliskopoznania.pl/prywatnosc-uzytkownikow-polityka-cookies/
 11. Sprzedawca informuje, że w przypadku złożenia zamówienia Usługi „5 miejsc dla Ciebie” w Serwisie za pośrednictwem internetowego przelewu bankowego niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego adresu e-mail.
 12. Dane dostępu do Usługi „5 miejsc dla Ciebie” są własnością Klienta i zabronione jest ich udostępnianie osobom trzecim.

Płatności

 1. Ceny w Serwisie prezentowane przy Usłudze „5 miejsc dla Ciebie” stanowią koszt brutto i zawierają podatek VAT w wysokości 23%..
 2. Czas ważności kodu do Usługi „5 miejsc dla Ciebie” wynosi 14 dni.
 3. Klient wykonuje płatności za zamówioną Usługę „5 miejsc dla Ciebie” za pośrednictwem przelewu bankowego przez zewnętrzny system płatności, który obsługuje Dotpay.pl. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Serwisie oraz po otrzymaniu z systemu Dotpay.pl informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności. W praktyce serwis Dotpay bezpośrednio po wykonaniu opłaty generuje Kod dostępu do Usługi „5 miejsc dla Ciebie”.

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klienta podane w Formularzu wykorzystywane są przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji Usługi “5 miejsc dla Ciebie” i nie są, oraz nie będą w przyszłości przekazywane podmiotom trzecim.

Reklamacje

 1. Klient ma prawo zgłosić reklamację Usługi „5 miejsc dla Ciebie” do Sprzedawcy. Treść reklamacji należy wysłać na adres e-mail:kontakt@bliskopoznania.pl z komentarzem do zaistniałego problemu lub brakiem satysfakcji z zakupionej Usługi „5 miejsc dla Ciebie”. Sprzedawca do 14 dni od momentu zgłoszenia rozpatruje reklamację i udziela Klientowi odpowiedzi.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o którym poinformuje Klientów.